Bij CYW wordt uitgegaan van de innerlijke kracht en de potentie. Deze is soms verborgen of onbewust. Door deze bewust te maken wordt gewerkt aan duurzame ontwikkeling en professionalisering. Reflectie en evaluatie staan hierbij centraal.

De onderliggende filosofie is de existentialistische filosofie van Sartre en in het bijzonder zijn idee van (individuele) keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Mensen hebben keuzevrijheid in alle situaties. Dit lijkt misschien wat vergaand, maar ook als alles vast lijkt te zitten is er de keuze (en verantwoordelijkheid) om in die situatie te blijven of om te beginnen met een eerste stap richting ontwikkeling. Zoals Confucius al zei: een reis van duizend mijlen begint met een eerste stap! Vanuit het idee dat iedereen een keuze heeft, wordt daarom – onder begeleiding – gewerkt aan een reis die meer inzicht zal geven waardoor helderheid wordt verkregen over de toekomst.

Call Now