Jozien Elgershuizen heeft ervaring met andragogische vraagstukken en thema’s op het snijpunt van onderwijskunde en bedrijfskunde. Als Human Resource Development (HRD) specialist gebruikt Jozien diverse methoden afgestemd op de behoefte van de klant. Het leveren van maatwerk staat centraal.

Tijdens coachingsgesprekken wordt op een positieve en constructieve wijze begeleiding geboden. Daarbij ligt de focus op het onderzoeken van de perspectieven in plaats van de problemen. Dit heeft verantwoordelijkheid, creativiteit en betrokkenheid van de coachee als resultaat. Soms zitten mensen echter zo vast in hun routines en denkpatronen dat een meer confronterende aanpak helpt. Deze uitdagende aanpak levert een positieve en betrokken houding op in relatie tot de uitdagingen van een coachee (kijk ook onder Links – Coaching).

Een andere mogelijkheid (naast coachingsgesprekken) is een lichaamsgerichte aanpak. Voor sommige uitdagingen, zoals het leren omgaan met heftige ervaringen en/of trauma’s, het veranderen van oude niet-helpende patronen of meer zelfvertrouwen krijgen (ook in het eigen lichaam), kan adem coaching helpend zijn. Dit geldt ook voor mensen die het (soms) moeilijk vinden om hun ervaringen, gevoelens en/of emoties onder woorden te brengen. Hierbij valt te denken aan mensen die hoogsensitief zijn, beelddenkers, mensen met autisme of mensen die merken dat hun woordenschat niet uitgebreid genoeg is (zoals bijvoorbeeld nieuwkomers of expats).

De training scans (zie onder Trainers) zijn ontwikkeld vanuit een formatieve benadering van trainingen en andere onderwijsvormen. Hierdoor bieden de scans op verschillende momenten een reflectiemoment om de trainingen verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Bij de uitvoering van de evaluatieonderzoeken wordt een mix van kwalitatieve en kwantitatieve methoden en technieken gebruikt.

Bent u op zoek naar coaching, training of onderzoek op een HRD gebied die niet genoemd staat op deze website? Vul dan het contactformulier in. CYW bekijkt graag met u de mogelijkheden! Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan coaching op het gebied van arbeidsmarktreïntegratie of participatie onderzoek.

Jozien Elgershuizen/Choose Your Way respecteert als HRD organisatie de beroepscode van de beroepsvereniging voor HRD professionals.

Call Now